Ja på de ungas villkor

av Jan Wolf-Watz

Ja på de ungas villkor

håligheter efter en kropp som trampats för hand

(höstflugan flugorna flugornas)

det är en flickas huvud

köttet av himmelska grus det av utslätat guld

(det är förlåtet förlåtelsen)

krummaste kropp som skrubbats

eller där fåglar gick

(och där fåglar går det är förlåtelse)

Hennes det mörkaste sköte

den dåsande död dit den kommer

de som trappsteg

(ingen är nykter)

att det är skog

bröst kom för att stanna

den henne du skrubbade

draggade

(där och i vattnet du födde)

Den plats där biskopar sög sig igenom

(lindade barn i svärta och metervara)

ner mot förtvivlan spegelvänd

dimma och ändstation där vi föds

(i lera och di)

Den tunga spyan sånger från läktaren

Käften och döden bortblandas

(det finns ett leende där)

I motstämman fostrets öga

Ja på de ungas villkorBild: Dom Barra